Gratis verzending v.a. €150,-

Zeven dagen per week geopend op afspraak.

Kwaliteit is voor ons vanzelfsprekend.
SDB Living
heart wishlist 24
my account 24

Garantievoorwaarden

Home / Garantievoorwaarden

De garantievoorwaarden houden in, dat elk artikel uit onze collectie, gedurende een periode van 12 maanden na datum van aflevering wordt gegarandeerd op constructiefouten. Mocht zich binnen deze periode van 12 maanden na datum van aflevering een constructiefout voordoen, dit geheel ter beoordeling van SDB Living. dan is sdbliving.nl bereid het onderdeel waar zich deze fout voordoet kosteloos te herstellen of te vervangen. Constructiefouten dienen duidelijk onderscheiden te worden van materiaalfouten en bekledingsmateriaal. SDB Living verleent een garantie van 12 maanden op materiaalfouten, voor zover het betreft gebreken die bij normaal aanvaardbaar gebruik aan de dag treden en wel volgens onderstaande regels.

In het eerste jaar na datum van aflevering komen de kosten van vervanging of reparatie met inbegrip van vrachtkosten voor rekening van SDB Living. Ondeugdelijk gebruik van of onvoldoende zorg voor meubelen, stoffen of andere bekledingen sluit elke reclame uit en doet garanties en waarborgen vervallen. Deze garantie voorwaarden zijn alleen van toepassing op artikelen die daadwerkelijk gekocht zijn bij SDB Living. Reclamaties worden alleen in behandeling genomen indien deze gegrond zijn bevonden. De door sdbliving.nl hiervoor aangewezen service dienst beoordeelt of een klacht gegrond is en wat er vervolgens dient te geschieden om deze af te handelen. Bewaar altijd uw factuur Het is Uw garantiebewijs en wordt maar één maal verstrekt. Zonder de factuur kunnen wij geen garantie verlenen.

Showroom & Opruimingsmodellen

Op showroom & opruimingsmodellen wordt extra korting gegeven en daardoor 6 maanden garantie verleend. Tenzij anders is vermeld of overeengekomen. De klant dient alvorens tot aankoop over tegaan, zelf nauwkeurig de staat van het betreffende artikel te controleren.

Winkelwagen0
Uw winkelwagen is leeg
Verder winkelen
0